سخنگوی شورای نگهبان گفت: انگلیس همچنان به سیاست راهزنی خود ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: غصب اموال دیگر جوامع از سیاست های انگلستان است. فاجعه ۱۹۱۷ و مرگ ۹ میلیون ایرانی، توقیف پول های ایران علیرغم رای دادگاه های داخلی خود و اکنون نیز توقیف کشتی تجاری ایران ، نشان از آن دارد که این کشور همچنان به سیاست راهزنی ادامه داده و عملا پای بند به برجام نیز نمی باشد .