نماینده سابق تهران در مجلس گفت: کسی در ایران منتظر پیام ترامپ نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا زاکانی در توییتی نوشت: یکی به ترامپ بگه، گران فروشی نکن که کسی در ایران منتظر پیام شما نیست. ثانیا از خواب بیدار شو و بفهم که ایران مستقله و سیاست ها و تصمیماتش داخل کشور گرفته می شه، نه در کاخ های سفید و سیاه. ثالثا داغ نمودن شیطان بزرگ برای ملت ایران امری عادی شده و نیاز به هراس زایی از آتش نیست.