نماینده تهران در مجلس گفت: برای اجرای شفافیت مالی در جامعه نیاز به قانون جدید نداریم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی نوشت: شفافیت به قانونگذاری نیاز ندارد به قانونگرایی نیاز دارد.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: با اجرای اصل 53 و اصل 55 قانون اساسی مبنی بر تمرکز کلیه دریافت ها در خزانه داری کل و حسابرسی عملکرد، تفریغ بودجه و گزارش به عموم، شفافیت در خرج و دخل دستگاه ها ایجاد خواهد شد. قوه قضاییه با تمکین به اصل 53 شفافیت را نهادینه کند.