عضو ارشد جمنا گفت: دولت برای کنترل اجاره مسکن شق القمر کرده است!

به گزارش خبرگزاری موج، سید محمد حسینی در توییتی نوشت: شق القمر دولت در برطرف کردن مشکل مسکن این است که وزیر اقتصاد می گوید: با وام دادن به مستأجران به تأمین رهن آنها کمک می‌کنیم.

عضو ارشد جمنا تاکید کرد: با فرض اینکه این وام را بدهند، تازه مشکل اجاره نشینی اندکی کاهش می یابد، در حالی که در دولت دهم با این وام (حدود ۱۵ میلیون تومان) افراد صاحب مسکن مهر می‌شدند!