وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه در سال ۹۷ کل نیاز کاغذ کشور مشمول کالاهای اساسی بود اما برای سال ۹۸ محدودیت‌های در این زمینه اعمال شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت تأمین و واردات کاغذ در کشور پرداخت و گفت: مجموعه ارزی که در سال ۹۸ برای کاغذ فرهنگی یعنی کاغذ مورد استفاده در حوزه مطبوعات و کتابهای غیر درسی و آموزشی تخصیص یافته است ۸۰ میلیون دلار معادل ۸۰ هزار تن کاغذ است که این میزان در مجموعه کالاهای اساسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سایر نیازهای حوزه کاغذ جزو کالاهای غیراساسی و مشمول ارز نیمایی است خاطر نشان کرد: مباحثی که طی ماه‌های اخیر درباره خروج یا عدم خروج کاغذ از کالاهای اساسی مطرح می‌شود به دلیل ابهاماتی است که در تعریف کاغذ غیرفرهنگی ایجاد شده است؛ براساس تعریفی که انجام داده‌ایم، کاغذ فرهنگی که شامل کاغذ کتابهای غیردرسی و آموزشی و مطبوعات است، جزو کالاهای اساسی است که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود. سایر نیازهای کاغذی در بخش کالاهای غیراساسی تعریف شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه در سال ۹۷ کل نیاز کاغذ کشور مشمول کاغذ اساسی بود اما برای سال ۹۸ محدودیت‌های در این زمینه اعمال شده است گفت: مجموعه ارزی که در اختیار بخش کاغذ فرهنگی برای سال جاری قرار گرفته ۸۰ میلیون دلار است. که تا پایان خرداد سال جاری حدود ۲۵ هزار تن معادل ۲۵ میلیون دلار واردات کاغذ اساسی به کشور تأیید شده که از این رقم ۹۵۰۰ تن مربوط به کاغذ مطبوعات و ۱۵۵۰۰ تن مربوط به کاغذ کتاب است.

وی در پایان اظهار کرد: به نظر می‌آید با روندی که طی سه ماه نخست سال ۹۸ توسط سامانه‌های وزارت ارشاد و صنعت و همچنین بانک مرکزی اجرا شده است و مسیری که برای شش ماه نخست سال و مجموعه سال ۹۸ پیش بینی کرده‌ایم تا به ترتیب واردات کاغذ فرهنگی به ۴۰ هزار تن و ۸۰ هزار تن برسد، مشکلات مربوط به بخش مطبوعات و کتاب را حل کرده‌ایم.