عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: مشکلات زیادی در وزارت نفت وجود دارد و زنگنه را به مناظره دعوت می کنم.

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: متاسفانه مشکلات بسیاری در وزارت نفت وجود دارد که هیچ کس پاسخگو نیست و به همین دلیل زنگنه وزیر نفت را به مناظره دعوت می کنیم.

وی افزود: امیدوارم زنگنه با مناظره در مقابل عموم مردم و با حضور رسانه ها موافقت کند، تا بتوانیم بخش هایی از مشکلات وزارت نفت را بازگو کنیم.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: وقتی پرونده ای مانند پرونده کرسنت وجود دارد، نمی توانیم منکر آن شویم و باید یک نفر به مردم درباره این پرونده پاسخگو باشد.

ابوترابی گفت: یک زمانی بدون کارشناسی و اخذ نظر افراد متخصص کارت سوخت را با این همه ادعایی که دارند، حذف کردند. در همین مدت قاچاق بنزین و گازوییل در کشور افزایش یافت و مصرف بنزین از روزی حدود 67 میلیون لیتر به روزی حدود 100 میلیون لیتر رسید. حالا می گویند اشتباه بزرگی کرده ایم و می خواهند کارت سوخت را احیا کنند. چه کسی درباره این ضرر به مردم پاسخگو است؟

وی افزود: تاکنون دو بار شرکت توتال سر ایران را کلاه گذاشته است. دو بار آمدند و وسط کار همه پروژه ها را نیمه کار رها کردند و در این مدت اسناد ما را گرفتند و بردند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: از طرف دیگر می بیینم که طی 19 سال که بخش مهمی از این مدت را زنگنه وزیر نفت بوده است، قطری ها میادین مشترک را خالی کردند و ما هیچ کاری نکردیم. بالاخره باید زنگنه درباره این مسائل پاسخگو باشد.

ابوترابی گفت: یک روز وارد کننده بنزین بودیم. هیچ اقدامی برای ساخت پالایشگاه در دوره زنگنه انجام نشد و اگر سپاه پالایشگاه خلیج فارس را نمی ساخت، امروز هنوز وارد کننده بنزین بودیم.

وی اظهار داشت: امروز در وزارت نفت مشکلات بسیاری داریم. این در حالی است که ما نفت و گاز داریم، جوانان تحصیل کرده و متخصص داریم، پول های انبوه سرگردان در کشور موجود است، اما مدیر توانمندی که بتواند این حلقه ها را به هم مرتبط کرده و مشکلات را برطرف کند، نداریم. به طور قطع مشکل ما در وزارت نفت نداشتن مدیر متعهد و توانمند است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: زنگنه باید به جای فرافکنی، درباره مشکلات زیر مجموعه خود به مردم و نمایندگان ملت پاسخگو باشد و به همین دلیل او را به مناظره دعوت کرده ایم.

ابوترابی درباره سرانجام استیضاح زنگنه و مسائلی که درباره طرح استیضاح وزیر نفت مطرح می شود نیز گفت: امیدوارم نتیجه تلاش ها برای استیضاح زنگنه برای مردم و کشور مثبت باشد.