سخنگوی شورای نگهبان گفت: تحریم های جدید ترامپ نقض آشکار حاکمیت ایران است.

به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: تحریم های جدید ترامپ علیه مقامات کشور نقض آشکار حاکمیت ایران و خلاف اصول و قواعد شناخته شده بین المللی است.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: متن و روح منشور و دیگر اسناد بین المللی تصریح دارند اعضا در روابط خود از تهدید یا توسل به زور باید خودداری نموده و در امور داخلی سایر کشورها دخالت نکنند.