وزیر بهداشت گفت: اجازه ورود محصولات سلامت محور از خارج کشور که دارای مشابه داخلی هستند را نمی دهیم.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید نمکی در توییتی نوشت: متولی و پاسخگوی سلامت مردم هستیم و همانگونه که رانتی به واردات نمی دهیم، به تولید نیز رانتی نمی دهیم و در رعایت استانداردها تعلل نمی کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: برای جان گرفتن تولید و تقویت بازار محصولات سلامت محور، اجازه ورود هیچ محصولی که در داخل کشور تولید و گواهی های لازم را بگیرد، نمی دهیم.