عضو هیات رییسه مجلس گفت: بن بست در سیاست خارجی آمریکا آشکار شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا رحیمی در توییتی نوشت: تحریم اشخاص کلیدی طرف مقابل یعنی مهر پایان بر مسیرهای دیپلماتیک و بستن فضای مذاکره بصورت یکجا. بازه م تناقض و آشفتگی در سیاست‌ بازی ترامپ را شاهد بودیم. عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد: برهم زدن آرامش منطقه نیاز به اعلام رسمی ندارد. تصمیمات بی خردانه اینچنین، حجتی است آشکار بر بن بست در سیاست خارجی آمریکا .