نماینده تهران در مجلس گفت: باید کسانی که با مردم بدرفتاری کردند، پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی نوشت: فیلم برخورد پلیس با یک دختر واقعا شرم آور است. برای نهی از منکر، خود مرتکب منکَرات بین می شوند؛ نیروی انتطامی باید پاسخگو باشد.