یکی از نمایندگان مجلس از احتمال سفیر شدن کاظم جلالی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر انتصاب قریب الوقوع کاظم جلالی نماینده تهران در مجلس به عنوان سفیر ایران در مسکو منتشر شد.

در همین رابطه سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس بدون نام بردن از کاظم جلالی در توییتر نوشت: آقای رئیس‌جمهور، پافشاری شما برای انتصاب فردی که با لیست‌ امید وارد مجلس شد و با تشکیل فراکسیون ‌مستقلین ناامیدی مردم از لیست‌ امید را رقم زد، آن هم به عنوان‌ سفیر در یکی از مهم‌ترین کشورها، از جمله اقداماتی است که حوزه اختیارات گسترده شما را نشان می‌دهد؛ پس هر کجا که بخواهید، می‌شود.