عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: اقدام امثال رامبد جوان وطن فروشی است.

سیدجواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، در پاسخ به این پرسش که رفتار امثال ستاره اسکندری که به احکام دینی به ویژه در حوزه حجاب پایبند نیستند، چه تاثیری در جامعه دارد؟ گفت: در مورد این موضوع باید به دو جنبه توجه کرد. جنبه نخست این است که یک عده هنرپیشه هستند و نقش هایی را بازی می کنند. ممکن است یک زمانی نقش فردی چادری را بازی کند و نقش دیگر وی فرد مظلومی باشد.

وی اظهار داشت: اگر این نگاه بر جامعه حاکم باشد که این افراد تنها هنرپیشه هستند و نقش ها را بازی می کنند و این نقش ها ربطی به ذات و خمیرمایه افراد ندارد، اشکالی ایجاد نمی شود.

نباید از هنرپیشه ها قدیس ساخت

عضو فراکسیون روحانیت مجلس افزود: اما یک زمانی در جامعه از این افراد قدیس ساخته می شود و مردم و به ویژه نوجوانان و جوانان تصور می کنند که ذات این افراد نیز همین نقش هایی است که بازی می کنند. این نگاه غلط است و باید اصلاح شود.

حسینی کیا تصریح کرد: اگر این نگاه غلط در جامعه گسترش یابد، عده ای ساختار فرهنگی زندگی خود را بر اساس رفتار و کردار هنرپیشه ها تنظیم می کنند و در آینده با درک واقعیت، آسیب می بینند.

وی افزود: بنابراین ابتدا باید نگاه جامعه به هنرپیشه ها اصلاح شود و مردم بدانند که اگر هنرپیشه ای نقش یک خانم مومنه چادری را بازی می کند، اساسا نباید او را با چنین ویژگی هایی در زندگی واقعی تصور کرد.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس متذکر شد: البته صدا و سیما باید برای نظام کادرسازی کند. صدا و سیمای ملی نمی تواند در خصوص این موضوع مهم بی تفاوت باشد. باید کسانی که در حوزه کار فرهنگی و هنری ورود پیدا می کنند، به حداقل ها معتقد باشند و اجازه ندهیم کسانی که نگاه اعتقادی صحیحی ندارند، در جامعه شهره شوند و به آنها تریبون و دوربین داده شود.

حسنی کیا گفت: علت این است که چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، مردم به دلیل شهرت هنرمندان، به رفتار و گفتار و کنش ها و واکنش های این افراد توجه ویژه ای دارند.

دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی مراقب رفتار سلبریتی ها باشند

وی افزود: نظام باید برای این افراد برنامه داشته باشد، چرا که تمام حرکات آنها بر روی زندگی نسل جوان ما اثرگذار است. دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نیز باید مراقب باشند تا افرادی که در جامعه به شهرت می رسند، لغزش نداشته باشند. چرا که لغزش آنها، موجی را در جامعه ایجاد می کند که این موج برای نظام هزینه دارد.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس تاکید کرد: اگر می بینیم با عقب رفتن روسری یک خانم هنرپیشه، در جامعه موج منفی ایجاد می شود و هزینه هایی به نظام تحمیل می شود، باید در این حوزه ها با دقت بیشتری رفتار کنیم.

تولد فرزند در خارج کشور چه ارزشی می تواند داشته باشد؟

حسینی کیا در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار موج مبنی بر اینکه اقدام رامبد جوان و نگار جواهریان و دیگر سلبریتی هایی که به تازگی اشتیاق فراوانی برای تولد فرزند خود در خارج از کشور دارند، چگونه توجیه می شود؟ گفت: مردم به این اقدامات، واکنش منفی بسیاری داشته اند و تصور می کنم که پاسخ خود را از مردم گرفتند.

وی تصریح کرد: رسول الله (ص) می فرمایند که یکی از نشانه های ایمان افراد، حب وطن است. این افراد حب وطن ندارند و رفتار آنها به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس افزود: این افراد با اقدامات خود به ساختارهای اعتقادی جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان لطمه وارد می کنند. زیرا نسل جوان از خود می پرسد که چه ویژگی در تولد در خارج از کشور وجود دارد و حتما اگر محل تولد فردی خارج از کشور باشد، افتخار بزرگی نصیب او می شود.

حسینی کیا تاکید کرد: از آنجایی که چنین اقداماتی به اعتقادات نسل جوان آسیب می زند و حب وطن را در دل ها کاهش می دهد، به نوعی خیانت محسوب می شود.

وی گفت: یک زمانی فردی به خارج از کشور سفر می کند و اشکالی ندارد. اما وقتی برای تولد یک فرزند 500 میلیون تومان هزینه می کنند تا فقط این فرزند در ایران متولد نشود، به طور قطع نوعی وطن فروشی است و خیانت به جامعه محسوب می شود.

حسینی کیا در پایان گفت: باید از این افراد سوال کرد که تولد فرد در خارج کشور چه ارزشی دارد؟ چرا برای شما حضور در ایران خوشایند نیست؟ آیا به ایران علاقه ندارید؟ این کارها به طور قطع هیچ نشانی از حب وطن ندارد.