نماینده تهران در مجلس گفت: اقدامات رییس جدید قوه قضاییه گامی رو به جلو است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی نوشت: توضیحات رییس قوه قضاییه درباره حساب های سپرده، به ویژه شفاف سازی خرج و دخل و گزارش به مردم، گامی رو به جلو است؛ برای شفافیت نهادی، طبق اصل 53 قانون اساسی باید کلیه دریافت ها در خزانه متمرکز و طبق اصل 55 اسناد و مدارک آن برای حسابرسی و تفریغ و گزارش به مردم به دیوان محاسبات داده شود.