مشاور رئیس جمهوری گفت: ما می‌گوییم ما نه جنگ‌طلبیم، نه مستحق تحریم، اما جنگ و تحریم را دو روی یک سکه می‌دانیم.

به گزارش خبرگزاری موج، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ادعای آمادگی آمریکا برای مذاکره بی‌قید و شرط با تداوم شرایط تهدید و تحریم پذیرفتنی نیست در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

«اوباما می‌گفت اگر تحریم نکنیم جنگ می‌ شود؛ ترامپ می‌گوید یا تسلیم شوید یا تحریم می‌ کنیم و جنگ هم در کمین‌ تان است؛ ما می‌گوییم ما نه جنگ‌طلبیم، نه مستحق تحریم، اما جنگ و تحریم را دوروی یک سکه می‌دانیم.

ادعای آمادگی آمریکا برای مذاکره بی‌قید و شرط با تداوم شرایط تهدید و تحریم پذیرفتنی نیست.

اگر چیزی بیش از برجام می‌خواهند باید چیزهایی بیش از برجام بدهند؛ آن‌هم با تضمین بین‌المللی.»