نماینده مردم تفرش عضو هیئت اجرای قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سید محمد حسینی نماینده مردم آشتیان و تفرش را به عنوان عضو در هیئت سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور انتخاب کردند.