سخنگوی دولت شایعه قهر کردن اسحاق جهانگیری معاون اول دولت را به شدت تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در ساعات اخیر، شایعاتی مبنی بر اختلاف نظر حسن روحانی رییس جمهور کشورمان با اسحاق جهانگیری معاون اول دولت در فضای مجازی منتشر شد.

در همین ارتباط علی ربیعی سخنگوی دولت به خبرنگار موج گفت: اختلاف نظر با قهر کردن تفاوت دارد.

وی تاکید کرد: انتشار شایعاتی مبنی بر قهر آقای جهانگیری به هیچ عنوان صحت ندارد، ضمن اینکه اساسا قهر کردن در شان آقای جهانگیری نیست.