نماینده تهران در مجلس گفت: روز به روز امید به اصلاح نظام قضایی کشور بیشتر می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی نوشت: اظهارات آقای رئیسی ( رییس قوه قضاییه ) روز به روز امید به اصلاح و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی را بیشتر می کند؛ اگر حرف ها جامه عمل بپوشند.