عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ایران سقوط قدرت مادی نظام سلطه سرمایه داری را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، جواد کریمی قدوسی در توییتی نوشت: تاریخ سازی ولی امرمسلمین با اتخاذ موضعی مقتدرانه در دیدار با نخست وزیر ژاپن موجب سقوط قدرت سیاسی، دیپلماسی نظام سلطه آمریکا شد و شلیک به پهباد جاسوسی، شلیک به قلب ثروت، قدرت و تکنولوژی نفوذ و جاسوسی بود و سقوط قدرت مادی نظام سلطه سرمایه دارای را امضاء کرد.