مشاور رییس جمهور گفت: تعداد زیادی از جوانان نواصولگرا سودای نمایندگی مجلس دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، حسام الدین آشنا در توییتی نوشت: تعداد زیادی از جوانان عزیز نو اصولگرا سودای نمایندگی مجلس دارند؛ این حقشان است. مشکل از اعتبار سوخته فرماندهان سابقی است که مردم باید به ‌«تکرار می‌کنم» آنان پاسخ مثبت و به جوانان سیما ساخته رأی بدهند.