نماینده کرمان در مجلس گفت: نهادهای امنیتی بررسی کنند که نجفی پیش از پذیرش مسوولیت شهرداری تهران 40 روز در آمریکا چه کاری انجام می داده است؟

به گزارش خبرگزاری موج، محمد مهدی زاهدی در توییتی نوشت: سفر ۴۰ روزه نجفی به آمریکا و دیدارهای محرمانه با برخی لابی های خاص، قبل از مسئولیت شهرداری تهران، قابل تأمل است و ضرورت موشکافی و پیگیری آن توسط نهادهای ذیربط را بیش از پیش ایجاب می نماید.