رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: بیش از هر زمانی نیاز به تولید چمران ها و شریعتی ها داریم.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی در توییتی نوشت: امروز که ایران بیش از هر زمان دیگری با تهدیدات و توطئه بیگانگان مواجه است، بیش از گذشته به تولید و تکثیر چمران ها و شریعتی ها نیاز داریم که دغدغه شان، وطن ، مردم و دین باشد، با متحجران و بیگانه گرایان مرز بندی داشته باشند و مطابق با زمانه بیاندیشند، برانگیزانند و عمل کنند.