عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: هدف غربی ها از مذاکره با ایران دیکته گفتن است.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید جلیلی در توییتی نوشت: غربی ها با ما مذاکره نمی کنند، دیکته می گویند. این اسمش مذاکره نیست که هرچه آنها گفتند را ما بپذیریم.

عضو مجمع تشخیص تشخیص مصلحت نظام افزود: دیپلمات آلمانی به تهران آمد و گفت اگر برجام میوه ندارد از سایه آن استفاده کنید!؛ این جسارت است.