رییس شورای شهر تهران گفت: طرح زیست شبانه در تهران ابتدا باید از نظر کارشناسی بررسی و سپس اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی در توییتی درباره طرح زیست شبانه تهران نوشت: اگر برای زیست شبانه طرحی متفاوت و بومی را درنظر داریم، بهتراست ابتدا جزییات طرح، کارشناسی شود، اگر می خواهیم که بستر مناسب برای برنامه های فرهنگی، تفریحات سالم و فعالیت های اجتماعی در قالب زیست شبانه فراهم شود، باید ابتدا این برنامه را طراحی و تدوین کنیم و پس از تایید کارشناسی به اجرا درآوریم.