نماینده تهران در مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی به طور قطع در مجلس برطرف می شود.

طیبه سیاوشی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: برخلاف انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه شورای نگهبان به طور کامل لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را رد کرده است، باید گفت شورای نگهبان تنها به دو ماده از این لایحه ایراد گرفته و آن را رد نکرده است.

وی افزود: یکی از ایرادات شورای نگهبان این است که برای اعطای تابعیت به این فرزندان، استعلام هایی درباره پدر آنها از دستگاه ها و نهادهای امنیتی اخذ و به پیشینه آنها دقت شود. مجلس با انجام این استعلامات مخالفتی ندارد و آن را برطرف خواهد کرد.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: ایراد دوم این است که در لایحه آمده باید پس از اعطای تابعیت به فرزندان، دولت مکلف است که به پدر آنها هم تابعیت ایرانی بدهد. ما نیز معتقدیم که چنین ضرورتی وجود ندارد و نباید دولت را مکلف به اعطای تابعیت به مردان خارجی که دارای فرزندانی از زنان ایرانی هستند، کرد.

طیبه سیاوشی تاکید کرد: به طور قطع این ایرادات بر اساس نظر شورای نگهبان در مجلس برطرف می شود و مشکلی برای تایید نهایی لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی ایجاد نخواهد شد.