عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اتهام زنی آمریکا به ایران در ماجرای حمله به دو نفتکش در دریای عمان گفت: بهتر است آمریکایی ها متوسل به اراجیف گویی نشوند.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدحسین نقوی حسینی در توییتی نوشت: آمریکا از هرگونه آشوب و اختلاف میان مسلمانان و مردم خاورمیانه منفعت می برد و برای این هدف، کشورهای دست نشانده خود نظیر امارات و عربستان را به میدان فرستاده است. این کشورها بازیگران پازل آمریکا در منطقه‌اند.

وی با اشاره به اتهام زنی آمریکایی ها به ایران در ماجرای حمله به دو کشتی در دریای عمان نوشت: مگر 100 سال پیش است که حوادث را بتوان به شکل وارونه جلوه داد و کشورها بی خبر باشند؟ روزانه ماهواره های جاسوسی در آسمان خلیج فارس پرواز می کنند و تصاویر دقیقی می گیرند و روشن است که حمله به نفتکش ها به چه طریقی بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: بهتر است امریکا و وابستگان منطقه ای او متوسل به این اراجیف نشوند.