سفیر جدید جمهوری لهستان امروز با ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، ماچئی فایوکوفسکی سفیر جدید لهستان امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.