رئیس سازمان هدفمند سازی یارانه ها تعداد یارانه بگیران را ۷۸ میلیون و ۶۸ هزار نفر اعلام کرد و گفت: با توجه به آمار فوتی ها و زاد و ولد در کشور، سالیانه یک میلیون نفر به آمار یارانه بگیران، اضافه می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، ایزدی رئیس سازمان هدفمند سازی یارانه ها در جلسه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به تشریح عملکرد این سازمان پرداخت.

درآمدهای قانونی سازمان هدفمندی در سال گذشته را ۸۷ هزار میلیارد تومان ذکر کرد که ۴۲ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.

در این جلسه آخرین آمار یارانه بگیران، تعداد ۷۸ میلیون و ۶۸ هزار نفر ذکر و عنوان شد با توجه به آمار فوتی ها و زاد و ولد در کشور، سالیانه یک میلیون نفر به آمار یارانه بگیران، اضافه می شود.