عبدالرضا عزیزی با رای نمایندگان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری موج، کمیسیون اجتماعی مجلس امروز انتخابات هیئت رئیسه خود را برای آخرین سال کاری مجلس دهم برگزار کرد.

در این جلسه عبدالرضا عزیزی با رای نمایندگان به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی انتخاب شد.