الیاس حضرتی به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج،  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز انتخابات هیئت رئیسه خود را برای آخرین سال کاری مجلس دهم برگزار کرد.

که در این جلسه الیاس حضرتی به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی انتخاب شد.