محمد مهدی زاهدی با ۱۲ رای به عنوان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در آخرین سال کاری مجلس دهم انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس امروز انتخابات هیئت رئیسه خود را برگزار کرد که در این انتخابات محمد مهدی زاهدی و فاطمه سعیدی کاندیدای ریاست شدند که زاهدی ۱۲ و سعیدی ۹ رأی کسب کرد و در نهایت زاهدی رئیس کمیسیون شد.

سال گذشته محمدرضا عارف رئیس کمیسیون آموزش شد که در سال چهارم مجلس برای ریاست کمیسیون کاندیدا نشد.