عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید مبارزه با فساد و مفسدان در کشور قوت گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد توکلی در توییتی نوشت: فساد و اعتماد مانند الاکلنگ عمل می کنند هر چه بر وزن وعمق فساد اضافه شود، از وزن و پایداری اعتماد کاسته می شود و بالعکس.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تا وقتی مبارزه با فساد و مفسدان قوت و جدیت کافی نگیرد، هر روز از اعتماد مردم به حاکمان وحاکمیت کاسته می شود با بی اعتمادی مردم نیز نظام را نمی توان به منزل رساند.