رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای نقش موثری در گشایش جبهه های جدید اقتصادی و امنیتی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، امیر خجسته در توییتی نوشت: از همان بدو تشکیل سازمان همکاری شانگهای ، غربی ها با نگرانی از آن به عنوان ناتوی شرقی یاد می کردند! در شرایط فعلی حضور فعال رییس جمهور محترم در این اجلاس می تواند نقش موثری در گشایش جبهه های جدید اقتصادی و امنیتی داشته باشد.