نماینده سابق تهران در مجلس گفت: سهام ایران مال باید پیش از عرضه به درستی قیمت گذاری شود.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا زاکانی در توییتی نوشت: ایران مال 500 میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز نمود و بخشی از تخلفات 20 هزار متری اش را تخریب کرد.

وی افزود: علی الظاهر ایران مال متعلق به خاندان انصاری است، اما سرمایه ملت بوده و تخلفات گسترده ای در احداث آن با استفاده از پول مردم توسط شرکت های اقماری مرتبط انجام گرفته و بنابر اطلاع مهیای عرضه در بورس با قیمت گذاری نادرست است.

نماینده سابق تهران در مجلس تصریح کرد: علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. شفافیت خرج کردها، بررسی تخلفات، برآورد واقعی سودآوری پروژه و قیمت گزاری دقیق سهام قبل از عرضه ضروری است.

زاکانی تاکید کرد: معضلات موسسات مالی و پدیده در برابر آن ناچیز است و پیشگیری بهتر از درمان برای مسئولان خواهد بود.