نماینده تهران در مجلس گفت: رقبای منطقه ای ایران از نتایج سفر شنیزو آبه نگرانند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی نوشت: تصریح رهبر انقلاب به عدم تردید در حسن نیت و جدی بودن نخست وزیر ژاپن ضمن ابراز بی اعتمادی به رییس جمهور عهدشکن امریکا تجلی اصول سه گانه عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده تهران در مجلس افزود: تحرکات رقبای منطقه ای نشان می دهد، آنها از احتمال اثرگذاری میانجی گری شنیزو آبه نخست وزیر ژاپن نگرانند؛ به عنوان یکی از نمایندگان مردم از مسوولان سیاست خارجی انتظار دارد از ابتکارعمل های میانجی گران منصف و با حسن نیت برای حل مسالمت آمیز و شرافتمندانه مناقشه استقبال کنند.