عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: فرصت 60 روزه ایران به طرف های اروپایی برجام تمدید نخواهد شد و گام های بعدی در راه است.

به گزارش خبرگزاری موج، جواد کریمی قدوسی در توییتی نوشت: بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی ، ایران گام دوم را بعد از اتمام فرصت 60 روزه (به طرف های برجام ) برخواهد داشت، گام سوم و چهارم هم در راه است.

این مسیر قطعاً طی می شود، زیرا کل نظام با این فرایند همراه شده است و بنابراین فرصت 60 روزه تمدید نخواهد شد.