شایعه خودکشی یکی از مشاوران و نزدیکان محمود احمدی نژاد تکذیب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، امروز شایعه خودکشی عبدالرضا داوری از نزدیکان و مشاوران احمدی نژاد در فضای مجازی منتشر شد.

داوری در همین ارتباط در فضای مجازی نوشت: به دروغ شایعه کرده اند که اینجانب امروز صبح خودکشی کرده ام. اگر می خواهید حذف فیزیکی مرا کلید بزنید و از هم اکنون عادی سازی کنید، بسم الله.