معاون سیاسی وزیر امور خارجه به منظور برگزاری چهارمین دور گفتگوی های سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوییس به برن سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه به منظور برگزاری چهارمین دور گفتگوی های سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوییس به برن سفر می کند.

به گزارش ایسنا، در این دور از گفت‌وگوها همکاری‌های دوجانبه، تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای،  آخرین تحولات برجام و موضوعات قضایی و حقوق بشری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.