عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: طرح هر نوع میانجی گری میان ایران و آمریکا موجب ضعف ما می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدحسین نقوی حسینی در توییتی نوشت: حضور مقامات کشورهای مختلف، نشان دهنده شکست آمریکا در پروژه منزوی سازی ایران است. اما دستگاه دیپلماسی باید دقت کند که جمهوری اسلامی بدهکار نشود. در شرایط فعلی مقاومت تنها راه پیروزی و عزت ملت و کشور است و طرح هر نوع میانجی گری و مذاکره قطعا موجب ذلت و ضعف ما خواهد شد.