اسدالله عباسی به عنوان ناظر فرهنگی و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، جلسه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز برگزار شد و بر اساس قرعه کشی صورت گرفته اسدالله عباسی به عنوان ناظر فرهنگی و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس انتخاب شد.

همچنین  بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز به عنوان ناظر بخش پشتیبانی و آقای آشوری به عنوان ناظر بخش مالی انتخاب شدند.