عضو ارشد جمعیت نیروهای انقلاب اسلامی گفت: انتظار معجزه از آلمان نداشتیم.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی چمران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آلمان مبنی بر اینکه در مورد حفظ برجام نمی توانیم معجزه کنیم، گفت: ملت ما انتظار معجزه از شما آلمانی ها و اروپایی ها نداشت، ولی توقع داشتیم به عنوان یک انسان، فقط به تعهدات خود در برجام عمل می کردید، به جای سیاست وقت کشی و دفع الوقت و ضرر به ایران که هم اکنون دنبال می کنید. اینکار هیچ شجاعت و ریسکی هم نمی خواست. ولی ادامه این روش دیگر ممکن نیست.