عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 2 درصد جامعه 80 درصد سودهای بانکی را دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر قالیباف در توییتی به دو موضوع اشاره کرده است.

وی درباره موضوع نخست می نویسد: در سال ۳۲۰ هزار میلیارد تومان سود، بدون مالیات، به دارندگان سپرده‌های بانکی داده می‌شود که ۸۰ درصد آن به ۲ درصد حساب‌ها تعلق می‌گیرد.

وی در بخش دوم توییت خود نوشته است: کمتر از هزار نفر فعال اقتصادی هستند که اگر مالیات درست از ایشان گرفته شود، می‌توان از دو میلیون نفر دیگر، مالیات نگرفت.