نماینده سابق تهران در مجلس گفت: فرستادگان آلمان و ژاپن به ایران باید پاسخگوی عدم اجرای تعهدات خود باشند.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا زاکانی در توییتی نوشت: از فرستادگان آلمان و ژاپن باید ابتدا پیرامون عدم انجام تعهدات آمریکا و اروپا در برجام، علت حضور مخربشان در جهان و کشتن میلیون ها انسان، حمایت از رژیم های سفاک و کودک کش، نقض حقوق بشر.. و یا چگونگی مذاکره پیرامون تسلیحات کشتار جمعی آمریکا و اروپا و... سوال کرد، بعد پاسخگو بود.