وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ایران در برابر دشمنان تسلیم نمی شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سید عباس صالحی در توییتی نوشت: مقاومت و دیپلماسی دو ‌بال در سیاست خارجی کشور در برابر سیاست فشار و مذاکره دشمنان ایران است.

وزیر ارشاد افزود: دیدارهای این هفته در تهران ادامه این راهبرد است. ایران، در چهارراه جغرافیایی‌ جهان، هزاران سال زیسته و خواهد زیست. نه تسلیم می‌شود و نه میدان دیپلماسی را دست‌کم می‌گیرد.