عضو ارشد جمعیت نیروهای انقلاب اسلامی گفت: عدم صداقت آمریکا آشکار شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی چمران در توییتی نوشت: آمریکا سیاستی کاملا دلالانه و مکارانه را دنبال می کند، افزایش تحریم ها و فشارهای اقتصادی و توهین از یک سو و واسطه تراشیدن برای مذاکره از سوئی دیگر، این عدم صداقت را به خوبی نشان می دهد که فقط در فکر به زانو در آوردن ملت ایران است، ولی با منطق مقاومت ما پیروزیم.