سفیر ایران در لندن گفت: فردی به نام حشمت علوی که در توییتر فعال بود، وجود خارجی ندارد و منافقین این حساب کاربری جعلی را راه اندازی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری موج، حمید بعیدی نژاد در توییتی نوشت: بعد از تلاش منتقدین رسانه ای در افشای هویت ساختگی شخصی به نام حشمت علوی که مرتب در رسانه های متعدد آمریکایی به ویژه فوریز مقاله می نوشت، توئیتر این حساب را به تعلیق در آورده است. بررسی ها نشان داده است که چنین فردی وجود خارجی ندارد و این حساب توسط سازمان منافقین از آلبانی اداره می شد.