وزیر بهداشت گفت: یکی از دلایل مهاجرت جوانان احساس بی عدالتی است.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید نمکی در توییتی نوشت: دنبال برقراری شفافیت کامل در وزارت بهداشت هستیم، اجازه نمی دهیم که هیچ حق و حقوقی از کسی ضایع شود، چون یکی از دلایل خستگی و مهاجرت جوانان، احساس بی عدالتی است.

وزیر بهداشت افزود: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را به پایگاهی تبدیل می کنیم که هر شخصی که به آن مراجعه کرد، اموراتش با سهولت انجام شود.