سخنگوی دولت گفت: استعفای وزیر علوم و وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت تکذیب می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد: هیچ استعفایی در حال حاضر وجود ندارد و استعفای منصور غلامی وزیر علوم و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت تکذیب می شود.