معاون اول رییس جمهور به دعوت شهردار تهران از کارخانه واگن سازی تهران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به دعوت شهردار تهران از کارخانه واگن سازی تهران بازدید کرد.

وی با حضور در کارخانه واگن‌ سازی تهران از بخش‌ های مختلف این مجموعه صنعتی بازدید کرد و با توضیحات مسئولان شهرداری تهران و مدیران کارخانه، از جزئیات فعالیت‌های این کارخانه مطلع شد.

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، محسن هاشمی رئیس شورای‌ اسلامی شهر تهران و پیروز حناچی شهردار تهران در این بازدید حضور داشتند.