محمدرضا رضایی کوچی در انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون عمران به عنوان رئیس کمیسیون عمران تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری موج، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس عصر امروز برگزار و ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مشخص شد.

در این انتخابات محمدرضا رضایی کوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران تعیین، همچنین سید احسن علوی و ابوالفضل موسوی بیوکی به عنوان نواب اول و دوم رئیس تعیین شدند.

همچنین علیم یار محمدی و حسین نیازآذری به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون عمران انتخاب شدند، صدیف بدری هم سخنگوی کمیسیون عمران ماند.