خطیب موقت جمعه تهران گفت: کار فرهنگی باید همراه با اجرای قانون باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، آیت الله صدیقی در توییتی نوشت: قانون مصوب مجلس دربارۀ حجاب و عفاف باید اجرایی شده و همه باید نسبت به آن مانند اجرای سایر قوانین اهتمام داشته باشند به گونه‌ای که کار فرهنگی و روشنگری باید توأم با اجرای قانون باشد.